Installation värmepumpsberedare

 • Certifierade enl. Säker Vatten
 • Fast pris
 • Möjlighet till ROT-avdrag
 • Komplett installation

* Obligatoriska fält

Beskrivning
Detaljer

Beställ en installation av värmepumpsberedare

Låt våra VVS-montörer installera din värmepumpsberedare! Vi erbjuder en helhetslösning där installatören både demonterar den befintliga värmepumpsberedare och monterar den nya. Allt material ingår i installationskostnaden. Alla våra samarbetspartners är VVS-certifierade och Säker-vatten-certifierade. Enkelt, smidigt och prisvärt.

Vad är innebär en installation av värmepumpsberedare?

Vid installation av värmepumpsberedare sker en nedmontering av befintlig varmvattenberedare. Därefter monteras den nya värmepumpsberedaren med tillhörande installation av vattenanslutning och frånluft ut genom vägg med kallrasskydd.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, följer här vad som ingår i en installation av värmepumpsberedare:

 • Demontering av befintlig beredare.
 • Montering av ny beredare.
 • Inkoppling av beredare mot befintliga vattenanslutningar.
 • Inkoppling av beredare mot befintlig elanslutning stickkontakt.
 • Håltagning och installation av frånluft/tillluft genom vägg.
 • Grovstädning av installationsplatsen.

Förutsättningar för installation

 • Värmepumpsberedaren och eventuellt annat material, som skickats hem till dig, ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras.
 • Den plats där värmepumpsberedaren ska monteras måste vara bärfast och det ska finnas tillräckligt med utrymme.
 • Det ska finnas fungerande vattenavstängning som är lättåtkomligt.
 • Golvbrunn för kondens/spillrör ska finnas i närheten av plats för värmepumpsberedaren.
 • Väggmaterialet ska vara lätt forcerat, håltagning i betong eller gråsten ingår ej.
 • Takhöjden måste vara minst 2,2 meter för att kunna installera.
 • Det får vara max 2,5 meter från anslutningsplatsen till beredaren.
 • Det får vara max 1,5 meter från beredare till yttervägg att dra ut ventilationsrören.
 • Vid flerbostadshus har du ansvar för att avisera samt informera boende angående avstängning av vatten.
 • Vid flerbostadshus har du ansvar för att vår installatör får tillgång till huvudavstängning samt att du vet var den sitter.
 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Förberedelser för installation

 • Som kund behöver du plocka undan kring installationsplatsen så att installatören lätt kommer åt.
 • Avtala tid med elektriker om det inte finns anslutningsuttag.
 • Kontrollera att vattenavstängning fungerar, om inte åtgärda detta eller avtala en lösning med vår installatör.
 • Kontrollera att ytan är plan och bärfast, samt att din nya beredare gott och väl får plats.

Att tänka på

 • Er nya värmepumpsberedare ska vara av samma storlek som den befintliga med tanke på vatten mängd och/eller det ska finnas utrymme för den nya.
 • Elanslutning uttag ska finnas framdraget eller vid 400 V avtala med elektriker för anslutning.
 • Inkoppling av ex. solslinga ingår ej.
 • Bortforsling av emballage ingår ej.
 • Bortforsling av gamla varmvattenberedare ingår ej.
 • Håltagning i gråsten, betong eller annat hårt material ingår ej.
 • Om det vid montering visar sig att en eller flera av förutsättningarna inte är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad för avhjälpande av detta tillkomma.
 • Om det ej finns farbar väg eller om du bor på en ö kan det i vissa fall avtalas med installatör om en lösning för att få installation.
 • Håltagning i betong eller gråsten ingår ej.
 • Takhöjden måste vara minst 2,2 meter för att kunna installera.
 • Det får vara max 2,5 meter från anslutningsplatsen till beredaren.
 • Det får vara max 1,5 meter från beredare till yttervägg att dra ut ventilationsrören.

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 30 % när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven.

Teknisk Information

Övrig data    
Polarpumpen behöver: » Ditt personnummer
» Din fastighetsbeteckning
Att tänka på: » Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum
» Huset måste vara äldre än 5 år
» Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?
"Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Polarpumpen AB dragit av, har Polarpumpen AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat" Läs mer om ROT-avdrag här!

*Finns det inte något uttag så kopplas värmepumpen in via kunds förlängningskabel.

**Vid installation på plats utan farbar väg tillkommer kostnad för extra restid, detta görs upp direkt med installatören vid tidsbokning. (Farbar väg innebär framkomlighet med bil utan påtvingade stopp, såsom t.ex. färja.)

Tillstånd: Polarpumpen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

Fråga