Plantering häck

 • Rikstäckande nät
 • Fast pris
 • Kort väntetid
 • Erfarna installatörer

* Obligatoriska fält

Beskrivning
Detaljer

Beställ en plantering av häck

Låt våra installatörer plantera din nya häck. Vi erbjuder en helhetslösning där installatören både planterar häcken och monterar bevattningssystem. Enkelt, smidigt och prisvärt.

Vad ingår i planteringen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, följer här vad som ingår i en plantering av häck:

 • Uppmarkering av planteringshål.
 • Kantskärning och rensning av ogräs.
 • Håltagning med jordborr, ca 40 cm brett och ca 40 cm djupt.
 • Fyllning med planteringsjord 10-15 cm, därefter fyllning med befintlig jord.
 • Fyllning med täckbark max 10 cm tjock och max 40 cm brett om du gjort detta tillval.
 • Installation av droppslang och timer för självbevattning.
 • Grovstädning av planteringsplatsen.

Förutsättningar för installation

 • Området där häcken ska planteras skall vara planteringsdugligt, och ska gå att borra med jordborr.
 • Grävning utöver håltagning med jordborr och kantskärning ingår ej.
 • Planteringen kräver fri yta att röra sig på om ca 1,5 meter längs med hela planteringsområdet.
 • Det måste finnas vattenutkastare med anslutningsmöjlighet max 10 meter från planteringen. Vid längre sträcka måste du som kund meddela din installatör så ni kan avtala ett pris för extra slang.
 • Eventuella kablar i marken skall vara uppmärkta.
 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Förberedeser för installation

 • Prata med din installatör om du har ett behov av grävning. Grävning blir aktuellt först när du har befintlig häck som ska demonteras, om marken har mycket sten och rötter, eller om det finns kabel i marken.
 • Plantorna skall vara framburna och ligga max fem meter från platsen där de ska planteras.
 • Området där de ska planteras ska vara fritt från föremål.
 • Har du slinga i marken för robotgräsklippare eller annan kabel måste den märkas ut.

Att tänka på

 • Om det finns robotgräsklippar-slinga finns det risk att den klipps av då jordborr används vid planteringen.
 • Tänk på att meddela installatören om fiber finns in till huset eller annan kabel i marken.
 • Om plantorna levereras före planteringsdagen, måste de vattnas rikligt minst en gång per dag.
 • Häckplantorna kommer inte att klara sig om det finns träd med stora rötter som går över planteringsområdet, eller om det finns mycket sten i marken.
 • Bortforsling av emballage och spillmaterial ingår ej.
 • Om det behövs tillstånd för att häcken ska kunna planteras, ansvarar du som kund för att dessa finns, exempelvis sakägaryttranden från din granne. K-märkning samt särskilda bestämmelser enligt plan ansvarar kund för att kontrollera.
 • Att ett par av dina häckväxter inte klarar sig vid plantering är naturligt och det får du som kund ofta räkna med, men skulle en större del växter dö så kan du reklamera din plantering och då gör vi en bedömning om vilken eventuell åtgärd som krävs.
 • Generellt gödslar man häckar på våren precis efter lövsprickningen för att resultatet skall bli så jämnt som möjligt. När häcken har kommit till den höjd man vill ha den och man har toppat den kan man sluta gödsla.

Teknisk Information

Övrig data    
Polarpumpen behöver: » Ditt personnummer
» Din fastighetsbeteckning
Att tänka på: » Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum
» Huset måste vara äldre än 5 år
» Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?
"Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Polarpumpen AB dragit av, har Polarpumpen AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat" Läs mer om ROT-avdrag här!

*Finns det inte något uttag så kopplas värmepumpen in via kunds förlängningskabel.

**Vid installation på plats utan farbar väg tillkommer kostnad för extra restid, detta görs upp direkt med installatören vid tidsbokning. (Farbar väg innebär framkomlighet med bil utan påtvingade stopp, såsom t.ex. färja.)

Tillstånd: Polarpumpen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

Fråga