Service frånluftsvärmepump

Art.nr: service-franluft

Service frånluftsvärmepump

Bättre effekt
Längre hållbarhet
Lägre pris med serviceavtal
Exkl. moms: 1 840,00 kr Inkl moms: 2 300,00 kr

Öka investeringens lönsamhet

Med service kan du öka din besparing med frånluftsvärmepump och dessutom öka dess livslängd. Med regelbunden service får du ut mer av din investering. Låt våra experter hjälpa dig!

Bäst med service

  • Få ut en högre effekt
  • Säkerställ lång hållbarhet
  • Undvik dyra reparationer
  • Större besparing

Service behövs med jämna mellanrum

Vi rekommenderar att du beställer service med ca 2 års mellanrum, för att din luft-luftvärmepump ska fortsätta att generera en bra besparing Hos oss på Svensk Installationspartner kan du välja om du vill kontakta oss för service eller om du vill teckna ett service-avtal.

Service-avtal

För att underlätta för dig som kund hos oss har vi på Svensk Installationspartner utformat ett service-avtal, där vi håller reda på när det är dags för service.

Extra för dig som tecknar serviceavtal

  • 20 % rabatt på kostnaden för varje servicetillfälle
  • Förtur på akutservice vid händelse av driftstopp
  • 10 % rabatt på reservdelar
  • 10 % rabatt vid utbyte av värmepump

Här hittar du vårt service-avtal!

Få ut maximal besparing

Under servicen analyserar våra experter hur din frånluftsvärmepump fungerar idag och optimerar anläggningen efter de förhållanden som råder i just ditt hus. Genom att regelbundet säkerställa att frånluftsvärmepumpen arbetar optimalt i just ditt hus ökar besparingen och din insats för miljön.

Förläng frånluftsvärmepumpens livslängd

Vid servicetillfället kontrollerar våra experter värmepumpens alla viktiga funktioner och kontrollpunkter. Mindre problem åtgärdas och anläggningen optimeras. Efter servicen får du ett serviceprotokoll, där förslag på eventuella åtgärder ingår. Du kan sedan ta ställning till om du vill vidta åtgärderna i lugn och ro. Genom att problem åtgärdas i god tid, får du en möjlighet att slippa dyra och akuta reparationer. En servad frånluftsvärmepump håller längre och på så vis får du ut mer av din investering.

Låt våra experter hjälpa dig

Vi på Svensk Installationspartner har lång erfarenhet av bergvärmepumpar. Vi vet vad det är som behöver kontrolleras. Vi har dessutom alla verktyg och instrument som behövs för att utföra service på bästa sätt. Genom att anlita oss för service av din frånluftsvärmepump, kan du känna dig trygg med att du får rätt kompetens och ett professionellt bemötande. Vi servar dessutom över hela Sverige oberoende av ort.

Expertens åsikt

Med service håller bergvärmepumpen längre och ger en bättre effekt. Det lönar sig i längden. Frånluftsvärmepumpar är avancerade maskiner och behöver tillsyn av en expert.

Tillbaka till service av värmepump.

Servicedokument ja
Förslag på åtgärder ja, om behov finns
Kontroller
Vätskenivå i exansionskärl för köldbärarsystem ja
Statiskt tryck i värmebärarsystem, expansionskärl ja
Larmskydd och motorskydd ja, samt justering vid behov
Skyddsanod i varmvattenberedare ja, om aktuellt
Synglas betr. köldmedienivå ja
Rumsgivare ja, om aktuellt
Deltatemperatur till/från kollektor ja, samt justering vid behov
Cirkulationspumpar ja, samt justering vid behov
Samtliga givare ja, samt kalibrering vid behov
Ev. läckage kring kompressor, köldbärarpump och kylkrets ja
Ev. missljud från värmepumpen ja
Avläsning
Inställningar för värme och varmvatten ja, samt optimering vid behov
Driftstider för kompressor och eltillskott ja
Larmlogg ja
Rengöring
Smutsfilter i värmebärare och köldbärare ja, vid byte tillkommer kostnad för nytt filter
Luftning
Ledningar ja
Varmvattenberedare ja
Justeringar efter diskussion med kund
Värmekomfort - öka eller miska ja
Reparation
Reservdelbyte till reducerad kostnad