Installation altandörr

 • Rikstäckande nät
 • Fast pris
 • Möjlighet till ROT-avdrag
 • Komplett installation

* Obligatoriska fält

Tillgängligt

Beskrivning
Detaljer

Beställ en installation av altandörr

Låt våra snickare installera din altandörr! Vi erbjuder en helhetslösning där installatören både demonterar den befintliga dörren, monterar den nya inklusive eventuellt sidoljus. Allt material ingår i installationskostnaden. Tröskelplåten specialbeställs av installatören, för att denna ska passa till just din dörr. Foder ordnar du själv, eftersom detta skiljer sig mellan olika hus och ska passa just ditt hus design. Enkelt, smidigt och prisvärt.

Vad innebär en installation av altandörr  

Vid installation av altandörr sker en nedmontering av befintlig dörr med nedtagning av invändiga foder samt smygar. Därefter monteras den nya dörren med tillhörande installation av smygar, foder och utvändigt tätas det med fog och ny tröskelplåt.

Vad ingår i installationen

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, följer här vad som ingår i en installation av altandörr:

 • Demontering av befintlig dörr inklusive dörrkarm och dörrfoder.

 • Installation av ny dörrkarm och dörr.

 • Injustering samt drevning, det vill säga tätning mellan karm samt vägg.

 • Montage av nya smygar och dörrfoder invändigt. Foder ingår ej.

 • Installation av tröskelplåt som är anpassad till dörren av plåtisol. (Installationstid för tröskelplåt avtalas med vår installatör vid installationstillfället. Eventuellt så behöver du som kund inte vara närvarande, men även detta avtalas direkt med installatören)

 • Flytt av befintligt beslag och lås till den nya altandörren.

 • Grovstädning av installationsplats ingår.

 • Installation av eventuellt Sidoljus ingår

 • Är dörren av typ säkerhetsdörr, kan det tillkomma en kostnad för extraarbetet som krävs. Detta kan installatören svara på.

Förutsättningar för installation

 • Installation utförs endast i träfasad, betong- eller tegelfasad.

 • Utförandet gäller inte putsade fasader eller stomme som är av lättbetong.

 • Väggen och reglar ska vara i bra skick och det får ej finns någon röta.

 • Gjutningen ska vara jämn i underlag för dörr.

 • Nya dörren ska vara av samma storlek som den befintliga.

 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Förberedelser för installation

 • Altandörr behöver finnas på plats för att installation ska kunna utföras.

 • Mät så att rätt dörr är levererad och inte är skadad.

 • Som kund behöver du plocka undan kring installationsplatsen så att installatören lätt kommer åt.

 • Köpa foder som passar in med övriga foder alternativt avtala med installatör.

 • Köpa särskilt trycke/handtag med låsanordning om så önskas.

 • Vid snö ska det vara skottat runt installationsplatsen.

Att tänka på

 • Hängning: En dörr kan vara vänster- eller högerhängd.

 • Er nya dörr inklusive karm ska vara av samma storlek som den befintliga.

 • Bortforsling av gammal dörr ingår ej.

 • Bortforsling av emballage samt byggavfall ingår ej.

 • Se till att ha köpt foder som passar till huset.

 • Köpa särskilt trycke/handtag med låsanordning om så önskas.   

 • Målning ingår ej.

 • Om det vid installation visar sig att en eller flera av förutsättningarna ej är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

 • Om det ej finns farbar väg eller om du bor på Ö kan det i vissa fall avtalas med installatör om en lösning för att få installerat.

 

Om det behövs tillstånd för att dörr/dörrar ska kunna monteras, ansvarar du som kund för att dessa finns som exempelvis K-märkning eller lokala föreskrifter enligt plan.

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 30 % när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven. OBS! Byte av dörrar i bostadsrätt ger ej rätt till skattereduktion.

 

Teknisk Information

Övrig data    
Polarpumpen behöver: » Ditt personnummer
» Din fastighetsbeteckning
Att tänka på: » Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum
» Huset måste vara äldre än 5 år
» Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?
"Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Polarpumpen AB dragit av, har Polarpumpen AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat" Läs mer om ROT-avdrag här!

*Finns det inte något uttag så kopplas värmepumpen in via kunds förlängningskabel.

**Vid installation på plats utan farbar väg tillkommer kostnad för extra restid, detta görs upp direkt med installatören vid tidsbokning. (Farbar väg innebär framkomlighet med bil utan påtvingade stopp, såsom t.ex. färja.)

Tillstånd: Polarpumpen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

Fråga