Installation parfönsterdörr

 • Rikstäckande nät
 • Fast pris
 • Möjlighet till ROT-avdrag
 • Komplett installation

* Obligatoriska fält

Tillgängligt

Beskrivning
Detaljer

Beställ en installation av fönsterpardörr

Låt våra snickare installera din fönsterpardörr! Vi erbjuder en helhetslösning där installatören både demonterar den befintliga dörren, monterar den nya inklusive eventuellt sidoljus. Allt material ingår i installationskostnaden. Tröskelplåten specialbeställs av installatören, för att denna ska passa till just din dörr. Foder ordnar du själv, eftersom detta skiljer sig mellan olika hus och ska passa just ditt hus design. Enkelt, smidigt och prisvärt.

Vad är innebär en installation av fönsterpardörr  

Vid installation av fönsterpardörr sker en nedmontering av befintlig dörr med nedtagning av invändiga foder samt smygar. Därefter monteras den nya dörren med tillhörande installation av smygar, foder och utvändigt tätas det med fog och ny tröskelplåt.

Förutsättningar för installation

 • Installationen utförs endast i träfasad, betong- eller tegelfasad.

 • Utförandet gäller inte putsade fasader eller stomme som är av lättbetong.

 • Väggen och reglar ska vara i bra skick och det får ej finns någon röta.

 • Gjutningen ska vara jämn i underlag för dörr.

 • Nya dörren ska vara av samma storlek som den befintliga.

 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Förberedelser för installation

 • Fönsterpardörren behöver finnas på plats för att installation ska kunna utföras.

 • Mät så att rätt dörr är levererad och inte är skadad.

 • Som kund behöver du plocka undan kring installationsplatsen så att installatören lätt kommer åt.

 • Vid snö ska det vara skottat runt installationsplatsen.

 • Köpa foder som passar in med övriga foder alternativt avtala med installatör.

 • Köpa särskilt trycke/handtag med låsanordning om så önskas.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, följer här vad som ingår i en installation av fönsterpardörr:

 • Demontering av befintlig dörr inklusive dörrkarm och dörrfoder.

 • Installation av ny dörrkarm och dörr.

 • Injustering samt drevning, det vill säga tätning mellan karm samt vägg.

 • Montage av nya smygar och dörrfoder invändigt. Foder ingår ej.

 • Installation av tröskelplåt som är anpassad till dörren av plåtisol. (Installationstid för tröskelplåt avtalas med vår installatör vid installationstillfället. Eventuellt så behöver du som kund inte vara närvarande, men även detta avtalas direkt med installatören)

 • Flytt av befintligt beslag och lås till den nya fönsterpardörren.

 • Grovstädning av installationsplats ingår.

 • Installation av eventuellt Sidoljus ingår

 • Är dörren av typ säkerhetsdörr, kan det tillkomma en kostnad för extraarbetet som krävs. Detta kan installatören svara på.

 •  

Att tänka på

 • Er nya dörr inklusive karm ska vara av samma storlek som den befintliga.

 • Bortforsling av gammal dörr ingår ej.

 • Bortforsling av emballage samt byggavfall ingår ej.

 • Se till att ha köpt foder som passar till huset.

 • Köpa särskilt trycke/handtag med låsanordning om så önskas.   

 • Målning ingår ej.

 • Om det vid installation visar sig att en eller flera av förutsättningarna ej är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

 • Om det ej finns farbar väg eller om du bor på Ö kan det i vissa fall avtalas med installatör om en lösning för att få installerat.

 

Om det behövs tillstånd för att dörr/dörrar ska kunna monteras, ansvarar du som kund för att dessa finns som exempelvis K-märkning eller lokala föreskrifter enligt plan.

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 30 % när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven. OBS! Byte av dörrar i bostadsrätt ger ej rätt till skattereduktion.

Fråga

Andra som har tittat på produkten har också tittat på