Installation fönster EJ AKTIV

 • Rikstäckande nät
 • Fast pris
 • Möjlighet till ROT-avdrag
 • Komplett installation

Beskrivning
Detaljer

Beställ en installation av vridfönster

Låt våra snickare installera ditt vridfönster! Vi erbjuder en helhetslösning där installatören både demonterar det befintliga fönstret och monterar det nya. Allt material ingår i installationskostnaden. fönsterbleck specialbeställs av installatören, för att denna ska passa till just ditt fönster. Foder ordnar du själv, eftersom detta skiljer sig mellan olika hus och ska passa just ditt hus design. Enkelt, smidigt och prisvärt.

Vad innebär en installation av vridfönster

Vid installation av vridfönster sker en nedmontering av befintligt fönster med nedtagning av invändiga foder, smygar och eventuell fönsterbänk. Därefter monteras det nya fönstret med tillhörande installation av smygar, foder och utvändigt tätas det med fog och nytt fönsterbleck.

Vad ingår i installationen

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, följer här vad som ingår i en installation av vridfönster:

 • Demontering av befintligt fönster inklusive fönsterkarm och fönsterfoder.

 • Montering av nytt fönster med skruv eller beslag.

 • Injustering samt drevning, det vill säga tätning mellan fönsterkarm och vägg.

 • Montage av nya smygar, max djup 150 mm, och fönsterfoder. Annat avtalas med installatör. Foder ingår ej.

 • Montering av fönsterbleck som är anpassade till fönstren i plåtisol. (Installationstid för fönsterbleck avtalas med vår installatör vid installationstillfället. Eventuellt så behöver du som kund inte vara närvarande, men även detta avtalas direkt med installatören)

 • Grovstädning av installationsplatsen.

Förutsättningar för installation

 • Installationen utförs endast i träfasad, betong- eller tegelfasad.

 • Utförandet gäller inte putsade fasader eller stomme som är av lättbetong.

 • Väggens panel ska vara i bra skick och det får ej finns någon röta.

 • Det nya fönstret ska vara av samma storlek som det befintliga.

 • Befintliga fönsterkarmar kapas om inte annat avtalas med installatör.

 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Förberedelser för installation

 • Vridfönster behöver finnas på plats för att installation ska kunna utföras.

 • Mät fönstren så att rätt fönster är levererade, titta även så att de inte är skadade.

 • Som kund behöver du plocka undan kring installationsplatsen så att installatören lätt kommer åt.

 • En stege behöver även finnas lättillgänglig. Om inte, meddela installatören.

 • Köpa foder som passar in med övriga foder alternativt avtala med installatör.

 • Vid snö ska det vara skottat runt installationsplatsen.

Att tänka på

 • Ert nya fönster, inklusive karm, ska vara av samma storlek som den befintliga.

 • Bortforsling av emballage samt byggavfall ingår ej.

 • Bortforsling av gamla fönster ingår ej.

 • Se till att ha köpt foder som passar i huset eller avtala med installatör.

 • Målning ingår ej.

 • Om det vid montering visar sig att en eller flera av förutsättningar inte är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

 • Om det ej finns farbar väg eller om du bor på Ö kan det i vissa fall avtalas med installatör om en lösning för att få installerat.

 

Om det behövs tillstånd för att fönster ska kunna monteras, ansvarar du som kund för att dessa finns som exempelvis K-märkning samt särskilda bestämmelser enligt plan.

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 30 % när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven. OBS! Byte av fönster i bostadsrätt ger ej rätt till skattereduktion.

Teknisk Information

Övrig data    
Polarpumpen behöver: » Ditt personnummer
» Din fastighetsbeteckning
Att tänka på: » Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum
» Huset måste vara äldre än 5 år
» Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?
"Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Polarpumpen AB dragit av, har Polarpumpen AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat" Läs mer om ROT-avdrag här!

*Finns det inte något uttag så kopplas värmepumpen in via kunds förlängningskabel.

**Vid installation på plats utan farbar väg tillkommer kostnad för extra restid, detta görs upp direkt med installatören vid tidsbokning. (Farbar väg innebär framkomlighet med bil utan påtvingade stopp, såsom t.ex. färja.)

Tillstånd: Polarpumpen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

Fråga