Installation tvättställ

 • Certifierade enl. Säker Vatten
 • Fast pris
 • Möjlighet till ROT-avdrag
 • Komplett installation

* Obligatoriska fält

Tillgängligt

Beskrivning
Detaljer

Beställ en installation av tvättställ

Låt våra VVS-montörer installera ditt tvättställ! Vi erbjuder en helhetslösning där installatören både demonterar ditt befintliga tvättställ och monterar det nya. Allt material ingår i installationskostnaden. Alla våra samarbetspartners är VVS-certifierade och Säker-vatten-certifierade. Enkelt, smidigt och prisvärt.

Vad innebär en installation av tvättställ

Vid installation av tvättställ sker en nedmontering av befintligt tvättställ. Därefter monteras det nya tvättstället, blandare samt vattenlås.

Vad ingår i installationen

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören, följer här vad som ingår i en installation av tvättställ:

 • Demontering av befintligt tvättställ och blandare.

 • Montering av tvättställ och blandare.

 • Inkoppling av blandare till befintlig vattenanslutning .

 • Montering av vattenlås.

 • Grovstädning av installationsplatsen.

Förutsättningar för installation

 • Det skall finnas kortlingar eller andra infästningsmöjligheter.

 • Avloppets placering behöver finnas i anslutning till tvättstället.

 • Det skall finnas fungerande kulventiler så att det går att stänga av vattnet.

 • Avstånd från koppling till underkant av blandare får max vara 30 cm.

 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Förberedelser för installation

 • Vid flerbostadshus har du ansvar för att avisera samt informera boende angående avstängning av vatten.

 • Vid flerbostadshus har du ansvar för att vår installatör får tillgång till huvudavstängning samt att du vet var den sitter.

 • Tvättställ behöver finnas på plats för att installation ska kunna utföras.

 • Mät tvättställ så att rätt är levererat. Titta även så att det inte är skadat.

 • Som kund behöver du plocka undan kring installationsplatsen så att installatören lätt kommer åt.

Att tänka på

 • Ert nya tvättställ inklusive blandare, ska vara av samma storlek som den befintliga.

 • Bortforsling av emballage samt byggavfall ingår ej.

 • Bortforsling av gamla tvättställ ingår ej.

 • Om det vid montering visar sig att en eller flera av förutsättningarna inte är uppfyllda, kan ÄTA-kostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

 • Om det ej finns farbar väg eller om du bor på en Ö kan det i vissa fall avtalas med installatör om en lösning för att få installation.

Möjlighet till rotavdrag

Du har möjlighet att via tillval nyttja rotavdrag på 30 % när du köper tjänsten installation. Då behöver vi även ditt personnummer samt din fastighetsbeteckning. Vi sköter all kontakt med Skatteverket, men det är ditt ansvar att veta om du uppfyller kraven. OBS! Byte av fönster i bostadsrätt ger ej rätt till skattereduktion. 

Teknisk Information

Övrig data    
Polarpumpen behöver: » Ditt personnummer
» Din fastighetsbeteckning
Att tänka på: » Du måste vara skriven som ägare av fastigheten senast vid betalningsdatum
» Huset måste vara äldre än 5 år
» Hur stor del av skatteavdraget har du utnyttjat?
"Om Skatteverket inte beviljar hela eller delar av den preliminära skattereduktionen som Polarpumpen AB dragit av, har Polarpumpen AB rätt att efterfakturera det belopp som Skatteverket inte beviljat" Läs mer om ROT-avdrag här!

*Finns det inte något uttag så kopplas värmepumpen in via kunds förlängningskabel.

**Vid installation på plats utan farbar väg tillkommer kostnad för extra restid, detta görs upp direkt med installatören vid tidsbokning. (Farbar väg innebär framkomlighet med bil utan påtvingade stopp, såsom t.ex. färja.)

Tillstånd: Polarpumpen förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig Polarpumpen alla eventuella kostnader som uppstår i samband med demontering eller åtgärd av fasad. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.

Fråga